Challenge@work ?>

Challenge@work

Geef een boost aan het gezondheidsbeleid van uw bedrijf!


In theorie weten we allemaal wat we moeten doen om gezond en fit te blijven maar in het dagelijkse leven blijft  het voor ieder van ons een grote uitdaging om zich te houden aan de gezonde leefgewoonten.

Gelukkig-volk-steeds-optimist_iStock_000004839396XSmall

Ook op het werk is het belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan de leefgewoonten van medewerkers, hoewel gezondheid wordt bepaald door een combinatie van factoren die men als werkgever niet altijd in de hand heeft. Een gezondheidsbeleid heeft enkel kans op succes indien iedere werknemer de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gezondheid.

De Company Wellbeing Challenge is een uniek welzijnsprogramma dat een boost geeft aan het gezondheidsbeleid van uw bedrijf. Deze Challenge daagt u en uw medewerkers uit om gedurende 4 weken dagelijks 7 gezonde gewoontes onder de loep nemen die uw niveau van gezondheid en energie zullen bepalen.

Via deze link vindt u de planning voor 2018!

Powered by

Relax Company - Logo